“คุณหญิ​งเครือพันธ์” กลายเป็น​คนอื่นในสายตา

เคยเป็นที่พูดถึง และมีหลายคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ สำหรับเรื่องร าวความรัก

ของอดีตผู้นำ อย่าง “พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ” กับอดีตภรรย า อย่าง “คุณหญิงพันธุ์เครื อ”

ที่ได้แยกทางกัน หลังจากอยู่กินด้วยกันมานานกว่าห้าสิบเอ็ ดปี ซึ่งก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์

ของทั้งคู่ร าบรื่น และไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด หลายคนคงเห็นแล้วว่าทั้งคู่รักกันมากๆ

และออกง านด้วยกันอยู่ตลอด โดยฝ่ายชายย กทุกอย่างให้กับฝ่ายหญิง ก่อนจะไปแต่ งใหม่

กับภรรย าคนที่สี่ อย่าง “อรทัย สรการ” โดยคุณหญิงเล่ าว่าตลอดเวล าที่อยู่ร่วมกันมานั้น

ตัวเองทำหน้าที่ภรรย าที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้เจ้าตัวไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฝ่ายชายนั้นมีผู้หญิง

อีกคนมาคอยดูแล ซึ่งก่อนหน้าที่จะเซ็ นต์ใบหย่ า อดีตสามีได้ให้เ หตุผลว่าจะกลับไป

เล่นการเมื องอีก จึงขอให้เจ้าตัวช่วยเซ็ นต์ใบหย่ าให้ เพราะไม่อยากให้มีผ ลต่ อสมบั ติ

ของภรรย า แต่หลังจากนั้นไม่ถึงแปดเดือนก็ไปแต่ งกับผู้หญิงคนใหม่ทันที โดยฝ่ายชาย

ได้ออกมาพูดว่าตอนที่ตัวเองไม่สบาย ภรรย าไม่เคยมาช่วยดูแล แต่เป็นผู้หญิงอีกคน

ที่คอยอยู่เคียงข้าง ซึ่งคุณหญิงบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง และทุกคนรู้ดีว่าตัวเองดูแล

และทำหน้าที่ภรรย าได้ดีมาเสมอ และไม่เคยรู้ว่าสามีมีคนอื่นมาก่อนเลย เรื่องร าวครั้งนี้

ใช้เวล านานพอสมค วรกว่าจะล งเอยด้วยดี และค่อยๆเงี ยบไป ซึ่งปัจจุบันพล.อ.ชวลิต

จะพาภรรย าคนปัจจุบันออกง านด้วยตลอด จ นกลายเป็นที่รู้จัก และคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.