หลวงปู่ดู่ ท่านสอน ไม่ต้องอธิษฐานให้มากความ กล่าวแค่นี้สั้นๆ ก็เอาอยู่

~

สำหรับชาวพุทธแล้ว มีพุทธศาสนาไว้เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นเรื่องปกติที่หลังจากการทำบุญเรามักจะ อธิ ษฐๅนขอพร ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับเรา หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ท่านได้สอนวิธีขอพรเอาไว้ ให้เป็นบุญแก่ลูกหลาน

~

ท่านบอกว่า เวลาทำบุญ ให้กล่าวสั้น แค่ “ขอให้พบ แต่ความดี มิมีความทุกข์” ประโยคเดียวก็เพียงพอแล้ว คำเดียวนี้หมายถึง การมีสุขภาพที่ดี มียศ มีศักดิ์ ไม่มีทุก ไม่มีโร ค ไม่มีอุปสร รค และที่สำคัญ จนจะร่ำรวยได้

~

เมื่อเราขอให้พบแต่ความดี ก็จงทำแต่ความดี มีสติแม้ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้น หากรู้จักสติในการพูด รู้จักมีสติในการทำงาน หรือการใด ๆ ก็จะมีแต่คนรักไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด

~

ฉนัน เวลาทำบุญ ให้กล่าวสั้นๆ แค่ว่า “ขอให้พบ แต่ความดี มิมีความทุกข์” เพียงแค่นี้ อีกหนึ่งกุศลผลบุญ คือการบอกบุญต่อ การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวง สาธุ

~

แหล่งที่มา : naewna / banhaobetta

เรียบเรียงโดย : devmeu

Leave a Reply

Your email address will not be published.