“เจตนา” ไม่ใช่ “อุบัติเหตุ” ผลสรุปกล่องดำเครื่องบินจีนตก “ปักหัวดิ่ง”…………..

~

~


“เจตนา” ไม่ใช่ “อุบัติเหตุ” ผลสรุปกล่องดำเครื่องบินจีนตก “ปักหัวดิ่ง” | TNN ข่าวค่ำ | 18 พ.ค. 65

~

~

“เจตนา” ไม่ใช่ “อุบัติเหตุ” ผลสรุปกล่องดำเครื่องบินจีนตก “ปักหัวดิ่ง” | TNN ข่าวค่ำ | 18 พ.ค. 65

VDO “เจตนา” ไม่ใช่ “อุบัติเหตุ” ผลสรุปกล่องดำเครื่องบินจีนตก “ปักหัวดิ่ง” | TNN ข่าวค่ำ | 18 พ.ค. 65

~

“เจตนา” ไม่ใช่ “อุบัติเหตุ” ผลสรุปกล่องดำเครื่องบินจีนตก “ปักหัวดิ่ง” | TNN ข่าวค่ำ | 18 พ.ค. 65

~

~

~

~

~

~

VDO “เจตนา” ไม่ใช่ “อุบัติเหตุ” ผลสรุปกล่องดำเครื่องบินจีนตก “ปักหัวดิ่ง” | TNN ข่าวค่ำ | 18 พ.ค. 65

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.