เบิร์ดตัดขาดกระติกยัวะอ้างนั่งรับลมไม่ว่างดูแลโม “บุญถาวร” สะพรึงโมมาหาขอถอนตัว|ทุบโต๊ะข่าว|08/06/65

~

~


เบิร์ดตัดขาดกระติกยัวะอ้างนั่งรับลมไม่ว่างดูแลโม “บุญถาวร” สะพรึงโมมาหาขอถอนตัว|ทุบโต๊ะข่าว|07/06/65

~

~

เบิร์ดตัดขาดกระติกยัวะอ้างนั่งรับลมไม่ว่างดูแลโม “บุญถาวร” สะพรึงโมมาหาขอถอนตัว|ทุบโต๊ะข่าว|07/06/65

VDO เบิร์ดตัดขาดกระติกยัวะอ้างนั่งรับลมไม่ว่างดูแลโม “บุญถาวร” สะพรึงโมมาหาขอถอนตัว|ทุบโต๊ะข่าว|07/06/65

~

เบิร์ดตัดขาดกระติกยัวะอ้างนั่งรับลมไม่ว่างดูแลโม “บุญถาวร” สะพรึงโมมาหาขอถอนตัว|ทุบโต๊ะข่าว|07/06/65

~

~

~

~

~

~

VDO เบิร์ดตัดขาดกระติกยัวะอ้างนั่งรับลมไม่ว่างดูแลโม “บุญถาวร” สะพรึงโมมาหาขอถอนตัว|ทุบโต๊ะข่าว|07/06/65

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.