5 ราศีดวงสมหวังดั่งปาก เตรียมมีโชคใหญ่

ร าศีกันย์

แนะนำคนเ กิดวันนี้โดยมากมักคนเป็นมีเสน่ห์ต่อเ พ ศ ตรงข้าม ทั้งท่าทางการพูดจา

บุคลิคต่าง มักมีคนแอบปลึ้มท่านอยู่มาก แต่ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัว เพร าะเป็นคนที่มีกำแพงสูง

ไม่ค่อยเปิ ดรับใครง่ายจึงมักทำให้หลายครั้งก็พลาดโอกาสดีในชีวิตไปพื้นฐานเป็นคนปัญญาดี

ไม่ด้อยกว่าใคร แต่มักได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือน้อย ทำให้มักไม่ค่อยโดดเด่นในเ รื่ อ งผลการทำงาน

ร าศีกรกฎ

ตั้งแต่สงกร านต์ปีที่แล้วมาด วงชะต าท่านไม่ค่อยสู้ดีนัก

มีเ รื่ อ งให้คิดอยู่ตลอดเวลากลับบ้ านเที่ยวสงกร านต์กับญาติพี่น้องทีไรหดหู่ใจทุกทีญาติ

พี่น้องหลายคนได้ดิบได้ดีบ างคนหน้าที่การการดีมีคนนับหน้าถือตาแต่เร ายังไปไม่ถึงไหนเลย

ทำให้น้อยเนื้อต่ำใจในโช คชะต าวาสนาตนเองอยู่บ่อยครั้ง แต่สงกร านต์ปีนี้

หลังวันนี้เป็นต้นไปดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิ นโช คลาภบุญบ ารมีเก่าที่เคยร่วมสร้ างมาดลบัลดาลให้มีโ ชคใหญ่

ราศีตุลย์

สิบปีที่ผ่านมาด วงชะต าลุ่มดอนมาตลอดเ งินทองก็ไม่ใช่เหลือใช้

เข้ามือขวาออกมือซ้ายเก็บเงิ นไม่ค่อยอยู่ลงทุนทำอะไรไปก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเหมือน

เหนื่อยเปล่าทำเหนื่อยฟรีทำดีไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผลคนไม่เคยซาบซึ้งใจหรือจำบุญคุณได้เลย

ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น แต่หลังวันที่ 16 เป็นต้นไปด วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี

ในเ รื่ อ งของการเงิ นโช คลาภทะเบี ยนป้ายแดงจะให้โช คใหญ่มีเกณฑ์รับเงิ นสดหรือของร างวัลที่มีมูลค่ าหลักแสน

ร าศีเมษ

แนะด วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่ปีที่แล้วย่ างเข้าปีใหม่ 2564

เ รื่ อ งร้ ายที่เข้ามาพอได้คลี่คลายไปบ้ างแต่ก็ยังมีเ รื่ อ งให้กลุ้มใจอีกมากในใจแต่มักไม่กล้า

จะบอกกับใครมักเก็บไว้ในใจคนเดียวทั้งเ รื่ อ งความมั่นคงในชีวิตที่ยังไม่แน่ไม่นอน

งานการก็กระท่อนกระแท่นเ งินทองก็แทบไม่เคยได้เก็บแถมยังมีคำพูดคนบั่นทอนหัวใจ คำพูดดูถูกเปรียบเทียบจากญาติพี่น้อง

ร าศีพฤษภ

แนะนำดว งชะต ามักถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ตั้งแต่เด็ก

ทำให้โตมาจะไม่ชอบการแข่งขันการชิงดีชิงเด่นมาก

จึงมักทำให้เป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมที่จอมปลอมทั้งในที่ทำงานในที่เรียนทำให้มีเพื่อนสนิทน้อยมากเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจในตัวคุณ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *