12 ดวงราศีไหนเสี่ยงเเล้วจะรวยมาก

อ. สมศักดิ์ ศิษย์พระโหรา ร าศี มิถุน ธนู สิงห์และกุมภ์ งวดนี้มีลุ้นเป็นเศร ษฐี

ร าศีเมษ (ความโช คดีระดับ 6)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัล คนขายสลากหัน

หน้าแผงไปทางทิศตะวันออกรับโช คดี

เลขนำโช ค : 1 4 8

ร าศีตุลย์ (ความโช คดีระดับ 6)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัลซื้อกับแม่ค้า

รางวัลอ้วนก็ดีผอมก็งามให้เป็นโช คดี

เลขนำโช ค : 0 8 4

ร าศีพฤษภ (ความโช คดีระดับ 7)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัลถูกโฉลกกับ

คนขายรางวัลที่ขายคู่กันเสี่ยงไว้เป็นโช คดี

เลขนำโช ค : 4 6 3

ร าศีพิจิก (ความโช คดีระดับ 8)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัล นำเลขที่บ้ าน

เลขที่หอพัก รับโช คดีกันไปถ้วนหน้า

เลขนำโช ค : 1 4 8

ร าศีมิถุน (ความโช คดีระดับ 9)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัล เพื่อนเราบอก

กล่าวเลขใดจดจำนำไปซื้อรางวัลรับโช คดี

เลขนำโช ค : 1 3 6

ร าศีธนู (ความโช คดีระดับ 9)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัล ขอจากสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์

เร้นลับของธรรชาติมาเสี่ยงโช คให้เป็นโช คดี

เลขนำโ ชค : 1 9 6

ร าศีกรกฎ (ความโช คดีระดับ 8)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัล ต้องให้คนรัก

คนใกล้ตัวหยิบรางวัลให้เป็นโช คดี

เลขนำโช ค : 6 3 7

ร าศีมังกร (ความโช คดีระดับ 5)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัลสักการะเท พเจ้า

องค์เทวดาขอโช คก่อนไปเสี่ยงรับโช คดี

เลขนำโช ค : 3 7 6

ร าศีสิงห์ (ความโช คดีระดับ 10)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัล คนขายสลากรางวัล

พิก ารร่างกาย แต่ใจไม่พิก ารให้เป็นโช คดี

เลขนำโช ค : 9 2 5

ร าศีกุมภ์ (ความโช คดีระดับ 9)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัลขอโช ค

จากเท พทันใจมาเสี่ยงรางวัล

เลขนำโช ค : 5 0 2

ร าศีกันย์ (ความโช คดีระดับ 7)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัล จัดพวงมาลัย

ดาวเรื่องสวยๆสักการะเจ้าที่เล้วขอโช คดี

เลขนำโช ค : 9 7 2

ร าศีมีน (ความโช คดีระดับ 7)

โช คซื้อเสี่ยงสลากรางวัลไปงานเลี้ยงงาน

สังสรรคแม่ค้านำรางวัลมาขายรับไว้โช คดี

เลขนำโช ค : 9 7 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *