4 ราศีดวงหมาเฮงเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่

ร าศีตุลย์ (เกิ ดระหว่าง 16 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน)

สำหรับผู้ที่เกิ ดในร าศีตุลย์ช่วงนี้จะมีปั ญหาในเ รื่ อ งของห นี้สิน มีหลายสิ่งหลายอย่ างที่หาเข้ามาแล้วก็ไม่พอที่จะใช้จ่าย

ในชีวิตคนนั้นกำลังจะดีเพียงแต่ว่าในช่วงนี้พบกร ร มเก่าเท่านั้นเอง

หมอดูแนะนำว่าให้อุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากร รมนายเวร สวดมนต์ภาวนาให้กับเจ้ากร รมนายเวร

ชาวร าศีธนู (เกิ ดระหว่าง 16 ธันวาคม -15 มกร าคม)

เกิ ดในร าศีธนูช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าฝักใฝ่ในการทำมาหากินมาก

มีหลายสิ่งหลายอย่ างที่ทำให้คุณพย าย ามมากถึงในขณะนี้

ชีวิตของคุณถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะพบเจอกับใครภาษาความย ากลำบ ากนานานับประการก็ตาม

แต่คุณก็จะสามารถก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ทันควันในช่วงของวันที่ 28 เป็นต้นไป

ดว งการงานของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อยช่วงนี้ให้ระมัดs ะวั งการจ้องจับผิดและ

ให้s ะวั งการถูกใส่ร้ ายป้ายสีจากคนที่ร่วมงานกับคุณ สำหรับการเงิ นนั้นจะมีโอกาสได้รับทรั พย์แบบลับลับ

มีโอกาสได้โชคลาภจากญาติสนิท

ชาวร าศีมังกร (ผู้ที่เกิ ดตั้งแต่ 14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

มักมีอุปนิ สั ยขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความย ากลำบ าก ชาวมังกรเป็นผู้ที่มีความมานะบ ากบั่น

ไม่ย่อท้อต่อความย ากลำบ ากใด จนกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จ รักเพื่อนฝูง

มักรักชอบในการไปไหนกับเพื่อนฝูง นิ สั ยจริงแม้จะจริงจังแต่รักความสนุกสนาน

จนในบ างเวลาชาวร าศีมังกรก็มีมุมที่เป็นเด็ก ในสายตาของคนอื่น ชอบพูดจาติดตลกกับคนที่สนิทสนม

ชาวร าศีกรกฎ (เกิ ดระหว่าง 16 กรกฎาคม -15 สิงหาคม)

สำหรับผู้ที่เกิ ดในร าศีกรกฎถึงแม้ว่าช่วงนี้ด วงของคุณจะตกก็ตาม แต่มันก็กำลังจะดีในช่วงของวันที่ 28 เป็นต้นไป

ทุกสิ่งทุกอย่ างที่ผ่านพ้นไปแล้วคุณไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรทั้งสิ้นขอให้ทำปัจจุบันให้ดีก็พอแล้ว

ดว งการงานของคุณกำลังจะอยู่ในช่วงแห่งความรุ่งเรืองจะมีความสุขความเจริญก้าวเข้ามาในช่วงชีวิตของคุณ

แต่ให้ระมัดs ะวั งการถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งคนก็จะยอมให้เขาเหล่านั้นเอาเปรียบคนได้อย่ างง่ายดาย

สำหรับในเ รื่ อ งของการเงิ นนั้นใครที่กำลังก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองก็จะมีความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป

สำหรับใครที่อยู่ในช่วงถดถอยลงมาคุณก็จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากเ พ ศ ตรงข้ามและจากคนที่เป็นผู้สูงอายุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *